Takfirma

ROT-avdrag vid takarbete

Home  >>  ROT-avdrag vid takarbete

ROT-avdraget Gör att kostnaderna för att anlita en takfirma sänks rejält. Tidigare var ROT-avdraget på 50 % vilket halverade kostnaderna för arbetet, men det har aviserats att ROT-avdraget kommer att sänkas till 30 % vilket fortfarande innebär ett stort avdrag. ROT-avdraget är ett skatteavdrag som dras av direkt när man betalar och som sköts av den takfirma som man anlitar. Som privatperson är allt man behöver göra att kontrollera så att man inte har överskridit maxbeloppet som för närvarande ligger på 50 000 per år.

När kan man utnyttja ROT-avdraget?
För att kunna utnyttja ROT-avdraget krävs att antingen du eller dina föräldrar äger huset. ROT-avdraget gäller då för takläggning, renovering och tvättning av taket. För takarbeten på tillbyggnader så gäller att dessa ska vara tillbyggnader och hänga ihop med huset med en gemensam vägg. Observera att ROT-avdraget här gäller för bostäder och inte för företagslokaler. Vad gäller ROT-avdraget så räknas även fritidshus som bostäder och inte bara året runt-boenden.

Nya regler för ROT-avdraget
Under 2015 införs nya regler för ROT-avdraget. Dessa regler började gälla 31 mars 2015 och är lite krångligare än tidigare, vad gäller de uppgifter som ska lämnas in till skatteverket. Skillnaderna är inte enormt stora utan handlar mest om att Skatteverket vill ha mer detaljerade uppgifter om kostnader för arbete, hur lång tid det tog, materialkostnader och liknande. Utförlig information om de nya reglerna hittar ni hos Skatteverket, där man också kan skaffa dig den e-tjänst som behövs för att fullt ut kunna utnyttja RUT- och ROT-avdraget.